Points Contest
Position Username Points in last 24h. Points in last 7 days Points in last 30 days
1 ashatal 1176 4423 9661
2 vaper 85 358 1159
3 snotnot 84 421 1354
4 pirim 83 339 1060
5 referok 83 309 1070
6 sngvifodt 82 297 395
7 blaci 81 328 980
8 banghoa 81 245 569
9 nikh 81 319 1054
10 shurec 80 248 435
11 kasmet88 80 333 1055
12 roli920609 80 330 1031
13 kondoran196 79 201 558
14 kirwas 79 325 943
15 TORKT13 79 340 1091
16 vikulisa 79 321 964
17 walter45mm 78 155 365
18 gshamiryann 77 329 962
19 pongmana 74 227 849
20 mak1410 69 355 1190
21 EFRATHUS 69 281 937
22 Ivashka2018 66 257 481
23 saeed410 64 324 948
24 new58 60 144 918
25 gopal51 57 213 774
26 tankist500 57 229 614
27 doizece 55 217 732
28 belaterfg85 54 217 701
29 Salo77 53 211 708
30 KReWS 53 208 730
31 fantoza 53 203 732
32 Novikov73 52 199 693
33 Ustinov557 52 193 693
34 Lukerya19 52 197 695
35 Merkushev846 52 194 694
36 EliseiPopov 52 197 695
37 Pavlov512 52 195 695
38 Zorya77 52 199 691
39 godovikova1975 52 192 673
40 Rimma77 52 197 695
41 Belozerov74 52 197 695
42 Avram1994 52 197 695
43 kiricheko93 52 199 693
44 kolobrodov79 52 199 693
45 MuhinTaras 52 197 695
46 Fadeev813 52 195 695
47 Kulikov884 52 193 693
48 Rushan01 52 199 693
49 sabaneev2015 52 199 693
50 Niukle 52 197 710
51 hastara94 52 199 693
52 Vorobev921 52 194 694
53 Denisov761 52 195 695
54 Lyucian61 52 197 695
55 Lebedev231 52 194 694
56 Belyakov422 52 194 694
57 Scherbakov93 52 197 695
58 megatofy17 52 199 693
59 MariyaPop 52 199 693
60 goatinov1977 52 193 673
61 Smirnov340 52 194 694
62 Merkurii65 52 197 695
63 Myasnikov841 52 193 693
64 Emilii1982 52 197 695
65 Naumov662 52 176 676
66 fayzulina1410 52 199 693
67 Suziya1983 52 197 695
68 Bronislav1987 52 197 695
69 Baranov524 52 194 694
70 Suhanova59 52 199 693
71 newinves 52 201 718
72 Runar56 52 197 695
73 BlohinIldar 52 199 690
74 muromcev83 52 193 673
75 favourite19 52 193 673
76 Friderika80 52 197 695
77 Ursula61 52 197 695
78 ladafilip 52 207 521
79 Kalisa94 52 199 693
80 vseslavsipkin 52 199 687
81 bereznikov77 52 193 673
82 Iliodor55 52 197 695
83 xizinov1978 52 199 692
84 volynskaya12 52 199 693
85 batanova85 52 193 673
86 OvidiiRogov 52 199 693
87 Nosov2001 52 197 695
88 Konovalov621 52 193 693
89 Esper59 52 197 695
90 Aristid73 52 197 695
91 Sharov577 52 195 695
92 Ulrika71 52 199 693
93 Kiselev939 52 194 694
94 leopold92 52 192 672
95 Kuzmin638 52 194 694
96 Semenov407 52 193 693
97 Odincov259 52 193 693
98 Tarasov868 52 195 695
99 goshenka78 52 199 693
100 summer 52 215 743
Name Prizes for Expires
Points Contest 1st The Top of the last 30 days 2018-12-01 [ View Prizes ]
Name Prizes for Expires
Points Contest 1st The Top of the last 30 days 2018-12-01 [ View Winners ]

© 2018 Effectclix. All rights reserved. Design by Effectclix.gold